Konferencja poświęcona będzie dominikanom, którzy zmarli w opinii świętości, a także cieszyli się lub cieszą kultem pośmiertnym.

Organizatorami konferencji są Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie i Katedra Historii Starożytnej i Średniowiecznej Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII.

Szczegółowy program konferencji przedstawia się następująco:
Dzień I – 5 XII 2019
9.30 – 9.50 Otwarcie konferencji – Paweł Kozacki OP, Prowincjał Polskiej Prowincji Dominikanów

Panel I (9.50 – 11.30)
9.50 – 10.10 Sic Deus custodit ossa Sanctorum. Wokół tajemniczej legendy oraz dzieje kultu XIII-wiecznych braci – Wacława, Władysława i Wisława – mgr Tomasz Kalisz OP (DIH)
10.10 – 10.30 Jan ze Schwenkenfeldu w dominikańskiej tradycji historiograficznej i hagiograficznej – dr hab. Paweł Kras (KUL)
10.30 – 10.50 Trzej męczennicy ząbkowiccy – próba oceny ich lokalnego kultu i starań o wyniesienie ich na ołtarze – mgr Sobiesław Nawodny
10.50 – 11.10 Ante imaginem Redemptoris nostri. Życie i duchowość Stanisława Kokoszki (†1532) – dr hab. Maciej Zdanek (UJ)
11.10 – 11.30 Dyskusja

Przerwa kawowa 11.30 – 11.50

Panel II (11.50 – 13.00)
11. 50 – 12.10 Feliks z Sieradza (†1602) powstanie i dzieje kultu w Polsce przedrozbiorowej – dr Grzegorz Wierzchowski
12.10 – 12.30 Karol Franko (†1622) w żywotach wczesnonowożytnych – dr Natalia Sinkevych
12.30 – 12.50 Augustyn Rogala (†1657) męczennik zamordowany przez wojska Rakoczego w Sandomierzu – dr Dominika Burdzy (UJK)
12.50 – 13.10 Źródła do dziejów kultu Fabiana Maliszowskiego ze Stołpców w zasobach Archiwum Diecezjalnego w Drohiczynie – ks. dr Zenon Czumaj (Archiwum Diecezjalne w Drohiczynie)
13.10-13.30 Dyskusja

Przerwa obiadowa 13.30 – 15.00

Panel III (15.00 – 16.40)
15. 00 – 15.20 Dominikańskie ofiary Powstania Chmielnickiego. Starania Prowincji Ruskiej św. Jacka o wyniesienie ich na ołtarze – o. mgr lic. Marek Miławicki OP (DIH)
15.20 – 15. 40 Paweł Ruszel (†1658) dominikanin lubelski. Metamorfozy pamięci o kustoszu relikwii drzewa Krzyża świętego w przestrzeni miasta – dr hab. Anna Nowińska-Struska (UMCS)
15. 40 – 16. 00 Wawrzyniec Owłóczymski (1724-1763) życie, działalność i świętość – o. dr Sławomir Brzozecki OP
16.00 – 16.20 Cichy, a pełny cnót pracownik. Życie i działalność Alfonsa Drążka (1869–1899) – mgr Adrian Cieślik (UPJPII)
16.20 – 16.40 Podsumowanie pierwszego dnia obrad

Dzień II – 6 XII 2019

Panel V (9.30 – 11.10)
9.30 – 9.50 Świętość to mój cel. Brat Ludwik Miączyński (1908–1933) – krótki żywot młodego dominikanina w młodej Rzeczpospolitej – mgr Szymon Bialik OP
9.50 – 10.10 Życie, duchowość i kult o. Efrema Glińskiego (1910‒1953) – mgr Marcin Sanak (UJ)
10.10 – 10.30 Dominikanin i wychowawca – świątobliwy Cyryl Markiewicz – mgr Katarzyna Matyja (DIH/UPJPII)
10.30 – 10.50 Życie i działalność wojskowa o. Marcina Chrostowskiego – dr hab. Wiktor Szymborski (UJ)
10.50 – 11.10 Dyskusja

Przerwa kawowa 11.10 – 11.30

Panel VI (11.30 – 13.10)
11.30 – 11.50 Między legendą a kultem. Wokół osoby i dzieła o. Honoriusza Kowalczyka (1935-1983) – dr hab. Leszek Zygner (PUZ Ciechanów)
11.50 – 12.10 Brat Gwala Torbiński. Szkic do portretu świętego brata zakonnego w Zakonie Kaznodziejskim – dr Elżbieta Wiater
12.10 – 12.30 Joachima Badeniego zmagania z myślą Carla G. Junga – o. prof. dr hab. Jan A. Kłoczowski OP
12.30 – 12.50 „W każdym słowie światło”. Joachim Badeni o świętym Tomaszu z Akwinu – o. dr hab. Tomasz Gałuszka OP (DIH/UPJPII)
12.50 – 13.10 Dyskusja

Podsumowanie konferencji

 

Zbliżająca 800. rocznica przybycia braci kaznodziejów na teren Polski jest dobrym momentem, by wspólnie spojrzeć na wielobarwne osobowości, które tworzyły przez wieki ruch dominikański.