W naszym klasztorze kończą się warsztaty polifonii franko-flamandzkiej z Kodeksu Occo, które prowadzi Marcel Peres.

W niedzielę 19 stycznia po Mszy św. o 13:30 zapraszamy na muzyczną prezentację efektów pracy uczestników warsztatów w bazylice.