Chcemy szczerze podziękować wszystkim, którzy w tym czasie z troską myślą o najbardziej potrzebujących, bezdomnych, ubogich, samotnych i chorych. To właśnie najsłabsi zawsze mogli liczyć na hojną pomoc wiernych przychodzących do naszej bazyliki, czy to podczas kwest prowadzonych przez różne organizacje, czy chociażby podczas kiermaszu dobroczynnego „Ciacho za ciacho”, organizowanego dwa razy do roku na naszych krużgankach. Cieszymy się, że również i teraz nie zapominacie o potrzebach ubogich i chcecie przychodzić im z pomocą.

Ponieważ z oczywistych względów w tej chwili nie jest możliwe organizowanie kwest, klasztor przekazał 8 000 zł na rzecz Wspólnoty „Chleb życia” prowadzonej przez s. Małgorzatę Chmielewską.
Na rzecz Kuchni dla ubogich prowadzonej przez Panią Martę Sawicką różni ofiarodawcy za pośrednictwem klasztoru przekazali łącznie 31 565 zł. Z kolei na rzecz klasztoru otrzymaliśmy w formie darowizn i ofiar 2910 zł.
Za wszelkie ofiary serdecznie dziękujemy.

Tych z Was, którzy chcą wesprzeć potrzebujących lub klasztor, prosimy o wpłaty na poniższy rachunek bankowy:
Klasztor Ojców Dominikanów
ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków
PEKAO SA III o/Kraków
85 1240 2294 1111 0000 3723 7895