Podczas ogłoszonej 11.04 zbiórki prosiliśmy Was o wsparcie w zakupie środków ochrony osobistej dla sióstr dominikanek ze Zgromadzenia św. Dominika, które ruszyły z pomocą do DPS w Bochni. Dziś dziękujemy za szybki odzew, dotychczas zebraliśmy 57 148, 64 zł.

W poniedziałek 13.04 do DPS w Bochni przekazaliśmy z klasztoru pierwszą część środków ochrony osobistej w postaci maseczek (FFP3), gogli, rękawic jednorazowych, płynu do dezynfekcji.

Ze środków, które wpłynęły na nasze konto (dokonano 356 wpłat) zakupiliśmy dodatkowo 200 szt. maseczek (FFP3), 70 kombinezonów jednorazowych, rękawiczki jednorazowe, środki do dezynfekcji, środki do pielęgnacji pensjonariuszy. Wszystkie zakupy zostały dostarczone do DPS.

W tej chwili czekamy na realizację zamówienia kolejnej partii kombinezonów, innych środków ochrony osobistej oraz drobnego sprzętu medycznego.

Pozostajemy w stałym kontakcie z siostrami dominikankami oraz koordynatorem medycznym, który na miejscu kieruje pomocą w DPS. Zgodnie z jego dyspozycjami bracia, którzy zgłosili chęć pomocy w DPS w Bochni mają pozostać w gotowości i czekać na wezwanie do przyjazdu w zależności od bieżącej oceny sytuacji, przede wszystkim stanu zdrowia zaangażowanego w tej chwili personelu i wolontariuszy.

Wpłaty na zakup środków ochrony osobistej można przekazywać za pośrednictwem strony internetowej Sióstr lub wpłacając je na rachunek bankowy naszego klasztoru z dopiskiem „darowizna na DPS”.

Numer rachunku bankowego klasztoru:

Klasztor Ojców Dominikanów
ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków
PEKAO SA III o/Kraków
85 1240 2294 1111 0000 3723 7895

z dopiskiem „darowizna na DPS”