1.    Z uwagi na obowiązujące ograniczenia, w mszach św. w naszej bazylice może jednocześnie uczestniczyć maksymalnie 70 osób. Tym, którzy nie mogą wziąć udziału w mszy św. przypominamy o codziennych transmisjach z naszego kościoła na kanale klasztoru na YouTube, w dni powszednie o 18:00, w niedziele o 10:30. Link do kanału można znaleźć na stronie internetowej klasztoru.

Z powodu wciąż trwającej epidemii zachęcamy – o ile to możliwe – do pozostawania w domach i duchowej łączności z nami.

2.    Spowiadamy w dni powszednie, w godzinach od 9.30 do 11.00 i od 15.00 do 16.30, w sali św. Dominika na krużgankach klasztoru.

3.    Ofiary na tacę można składać do oznaczonych skarbon w bazylice oraz za pomocą formularza na stronie internetowej klasztoru lub bezpośrednio na rachunek bankowy.

Istnieje również możliwość składania intencji mszalnych za pośrednictwem formularza na stronie internetowej klasztoru.

4.    Bardzo prosimy, aby po mszy św. sprawne wychodzić z kościoła drzwiami przez krużganki klasztoru, tak aby umożliwić wejście wiernych oczekującym na kolejną mszę św.