W sobotę 30 maja czterech naszych braci otrzymało z rąk ks. bpa Janusza Mastalskiego święcenia prezbiteratu.

W sobotę 30 maja czterech naszych braci otrzymało z rąk ks. bpa Janusza Mastalskiego święcenia prezbiteratu.

Święcenia kapłańskie przyjęli bracia: Dawid Grześkowiak OP, Marcin Rutkowski OP, Radosław Więcławek OP, Mateusz Przytulski OP. Wkrótce nasi neoprezbiterzy zostaną posłani do klasztorów naszej Prowincji. Polecamy ich Waszej modlitwie.