Klasztor Ojców Dominikanów – ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków, informuje, że w postępowaniu wybrana została oferta złożona przez wykonawcę: Ewa Kłosek – ul. Wczasowa 1063, 43-374 Buczkowice. Cena oferty – 14 637,00 zł.

Informacja o wyniku postępowania