Dotacje

Kompleksowa konserwacja Bazyliki Trójcy Świętej w Krakowie jako jeden z elementów rewitalizacji założenia klasztornego Ojców Dominikanów w Krakowie, związanej z osiemsetną rocznicą powstania klasztoru
Kompleksowa renowacja krużganków Klasztoru Ojców Dominikanów w Krakowie wraz z przystosowaniem ich do roli wszechstronnej przestrzeni kulturalnej.
Kompleksowa renowacja krużganków Klasztoru Ojców Dominikanów w Krakowie