W najbliższych tygodniach w naszym klasztorze nastąpią zmiany personalne, do innych klasztorów przeprowadzą się bracia: o. Janusz Skęczek OP (do Wrocławia), o. Paweł Pawlikowski OP (do Poznania) oraz br. Bartłomiej Górski OP (do Warszawy na Freta).

Z kolei do Krakowa przeprowadzą się bracia: o. Stefan Norkowski OP (z Wrocławia), o. Józef Zborzil OP (z Rzeszowa) oraz o. Marcin Jeleń OP (z Wrocławia). Dziękujemy braciom za ich dotychczasową pracę w Krakowie, a jednych jak i drugich polecamy Waszej modlitwie.