Działający przy naszym klasztorze Ruch Spotkania Małżeńskie organizuje w dniach 16-18 października w Skomielnej Czarnej wyjazdowe rekolekcje dla małżeństw, mające na celu pogłębienie relacji małżeńskiej, pomoc w lepszym i głębszym wzajemnym zrozumieniu.
Szczegóły dotyczące zarówno rekolekcji, jak i zapisów znajdują się na stronie internetowej www.spotkaniamalzenskie.pl

Monika i Wojciech Pasternak
zgłoszenia telefoniczne w godzinach 18:00-22:00
Email: [email protected]
Telefon: 731-765-410