Od soboty 17 października na terenie Krakowa została wprowadzona „czerwona strefa”. Zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami w naszej bazylice może jednoczesnie przebywać 214 osób.

Msze św. odprawiane są wg tymczasowego porządku:

  • w dni powszednie o: 12:00, 17:00 i 19:30,
  • w niedziele: o 12:00, 17:00 i 19:00.

Do odwołania nie sprawujemy sakramentu spowiedzi.

 

Abp Marek Jędraszewski do odwołania udzielił „dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej (kan. 1247 KPK) dla wszystkich wiernych. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy w dniu nakazanym nie jest grzechem”. Prosimy o zapoznanie się z treścią Dekretu.