«Syn Boży (…) złączył się z nami i złączył nas z sobą w taki sposób, że zniżenie się Boga aż do poziomu ludzkiej natury stało się wywyższeniem człowieka aż do wysokości Boga»
(Święty Leon Wielki)

W Dziecięciu narodzonym w Betlejem Bóg zbliżył się do człowieka; nie tylko zamieszkał między nami, więcej, stał się jednym z nas. Odwieczny wkroczył w granice czasu i przestrzeni, aby uczynić możliwym spotkanie z Nim. Przyjmijmy Go, jak betlejemscy pasterze, niech urodzi się także w naszym życiu i je odnowi, oświeci, przekształci swoją łaską i swoją obecnością.

Piotr Ciuba OP
przeor klasztoru ze wspólnotą krakowskich dominikanów