W każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 20:15.

A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: Usiądźcie tutaj, Ja tymczasem będę się modlił. (…) I rzekł do nich: Smutna jest moja dusza aż do śmierci, zostańcie tu i czuwajcie ze Mną” (Mt 26, 36-38).

Już od kilkunastu lat setki młodych ludzi z Dominikańskiego Duszpasterstwa Młodzieży „Przystań” w Krakowie odpowiadają na tę prośbę Jezusa przygotowując – w każdy piątek Wielkiego Postu – Misterium Męki Pańskiej. Wędrujemy za Jezusem słuchając Jego przejmującej modlitwy w Ogrodzie Oliwnym. Stajemy w pałacu Piłata wsłuchani z niedowierzaniem w odgłosy przelewającej się wody, w której namiestnik cesarza obmywa ręce. Stajemy w tłumie, z którego wydobywa się złość i frustracja wylewana na Jezusa. Na szczęście są również Ci, którzy okazują współczucie ubrane w przejmujące pieśni Mamy Jezusa i Weroniki. Jest Szymon z Cyreny, który wyrwany z tłumu, niechętnie, ale jednak pomaga. Są kobiety, ich płaczu nie słychać, ale których żal wyrażony jest w rozdzierających serce odgłosach kołatek. Na wszystko to patrzymy już nie tylko oczami wyobraźni ale uczestnicząc przez niemal wszystkie nasze zmysły. Przez te wszystkie wydarzenia przeprowadza na stara pieśń pasyjna „Ogrodzie Oliwny”, słowa Ewangelii Mateusza oraz gesty, które na długo zapadają w pamięć.
Pomysłodawcą Misterium, był wieloletni duszpasterz „Przystani’, o. Tomasz Zamorski OP, który ze znanym sobie wyczuciem, wspólnie ze swoimi podopiecznymi, nadał niezwykle piękny i wyrazisty charakter tej modlitwie, za co do tej pory jesteśmy mu bardzo wdzięczni.