W związku z sytuacją epidemiczną, usilnie prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących również w naszym kościele: prosimy o zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie dystansu 1,5 m od pozostałych osób. Zachęcamy również do zajmowania miejsc w bocznych kaplicach kościoła oraz na krużgankach.

Przypominamy, że w naszej bazylice może jednocześnie przebywać 110 osób + dodatkowe 45 osoby na krużgankach klasztoru (1 osoba/15 m²)

Chcemy, aby nasza posługa duszpasterska była dostępna dla każdego, jednak w obecnej sytuacji będziemy ściśle przestrzegać powyższego limitu wiernych. W związku z tym należy się liczyć z możliwością niewpuszczenia do kościoła w sytuacji gdy liczba obecnych przekroczy limit.