1. Dziś, w Uroczystość Świętej Trójcy, obchodzimy patronalne święto naszej bazyliki. Z tej racji wierni modlący się w naszym kościele mogą zyskiwać odpust pod zwykłymi warunkami (nawiedzenie naszej bazyliki; brak przywiązania do grzechu; przyjęcie komunii św. i modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża).

2. W czwartek 3 czerwca przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze św. w naszej bazylice będą odprawiane wg porządku niedzielnego.

3. [NIE O 10:30] Wczoraj w naszej bazylice sześciu braci przyjęło święcenia prezbiteratu z rąk o. biskupa Mikołaja Łuczoka. Neoprezbiterzy wkrótce rozpoczną pracę w różnych klasztorach w Polsce, prosimy o modlitwę w ich intencji.

4. Przed bazyliką bracia studenci kwestują dziś na potrzeby kuchni dla ubogich, prowadzonej przez panią Martę Sawicką. Bardzo prosimy o wsparcie. Uwrażliwiamy, że kwesta jest prowadzona tylko przez braci, a nie podszywające się pod kwestę inne osoby.