W sobotę 29 maja sześciu naszych braci otrzymało święcenia prezbiteratu z rąk bpa Mikołaja Łuczoka OP.

W sobotę 29 maja sześciu naszych braci otrzymało święcenia prezbiteratu z rąk bpa Mikołaja Łuczoka OP.

Sakrament święceń z rąk o. bpa Mikołaja Łuczoka OP przyjęli bracia: Mariusz Stopa OP, Piotr Laskowski OP, Rafał Groński OP, Tomasz Kucharski OP, Mikołaj Walczak OP i Paweł Kuś OP.

Prosimy Was o modlitwę za neoprezbiterów.