Penitencjaria Apostolska,
mając na względzie wzrost pobożności i zbawienie dusz wiernych, mocą specjalnej władzy, udzielonej przez Jego Świętobliwość w Chrystusie, Naszego Ojca Świętego Franciszka, przychylając się do prośby Czcigodnego Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego oraz Rektora krakowskiej Bazyliki pod wezwaniem Przenajświętszej Trójcy, skierowanej niedawno z okazji stulecia koronacji najpobożniej czczonego w tejże bazylice cudownego obrazu Matki Bożej Różańcowej, łaskawie udziela z Niebiańskiego Skarbca odpustu zupełnego, który pod zwykłymi warunkami (sakrament pojednania, komunia święta i modlitwy w intencjach Ojca Świętego) wierni chrześcijanie, szczerze pokutujący i motywowani miłością, mogą uzyskać od dnia 2 października 2021 do 2 października 2022 roku i ofiarować za dusze zmarłych przebywające w czyśćcu, jeśli w tymże czasie nawiedzą Bazylikę Trójcy Świętej i wezmą udział w nabożeństwie jubileuszowym albo jeśli nabożnie pomodlą się przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Różańcowej, odmówią Modlitwę Pańską i Skład Apostolski oraz w modlitwie różańcowej przyzywać będą wstawiennictwa Dziewicy Maryi

Wierni w podeszłym wieku, chorzy lub z inną poważną przeszkodą, uniemożliwiającą im opuszanie domu, także mogą uzyskać odpust zupełny, jeśli wyrzekną się wszelkiego grzechu, wzbudzą intencję spełnienia przy najbliższej okazji trzech zwykłych warunków odpustu oraz nawiążą duchową łączność z jubileuszowymi uroczystościami i ofiarują miłosiernemu Bogu swoje cierpienia i trudności życiowe.

Penitencjaria Apostolska,
mając na względzie dobro duszpasterskie (miłość pasterską), aby ułatwić skorzystanie z Bożej łaski, udzielonej dzięki kluczom Kościoła, zwraca się z usilną prośbą do Ojców Zakonu Kaznodziejskiego, którym powierzona jest ta Bazylika, aby chętnie i wielkodusznie sprawowali sakrament spowiedzi.

Niniejszy dekret dotyczy tylko tego wydarzenia. Żadne inne zarządzenia, nawet przeciwne, nie zmieniają jego ważności.
Dane w Rzymie, w siedzibie Penitencjarni Apostolskiej, dnia 22 września, Roku Pańskiego 2021.