W niedzielę 21 listopada odbędzie się przed naszą Bazyliką kwesta, organizowana przez Caritas Polska, przeznaczona na finansowanie działań pomocowych na terenach przygranicznych w trakcie kryzysu migracyjnego.

Wpłat można dokonywać także bezpośrednio na konto Caritas Archidiecezji Krakowskiej nr 58 8589 0006 0000 0011 1197 0001 z dopiskiem „pomoc migrantom”.

Dziękujemy za wsparcie i zrozumienie.