1. Przed bazyliką można nabyć Przewodnik na Jubileusz 800-lecia dominikanów w Polsce, który zawiera komentarze dominikanów na poszczególne dni roku liturgicznego. Składa się on z dwóch głównych części. Pierwsza – Temporale – to zbiór tekstów ułożonych według kolejnych tygodni roku liturgicznego. Teksty skupiają się wokół różnorodnych tematów, których wspólnym mianownikiem jest duchowość chrześcijańska w swej „dominikańskiej odmianie”. Część druga – Sanctorale – dotyczy świętych związanych z zakonem dominikańskim. Można tu znaleźć krótkie notki na ich temat oraz poświęcone im modlitwy.

2. Młodzież z Duszpasterstwa Akademickiego „Beczka” oraz bracia dominikanie kwestują dziś przed Bazyliką na rzecz działań pomocowych na terenach przygranicznych, będących konsekwencją kryzysu migracyjnego. Organizatorem kwesty jest Caritas Polska.