24 stycznia w Krakowie rozpoczyna się Kapituła Prowincjalna dominikanów. Kapituła odbywa się co cztery lata i to na niej przedstawiciele wszystkich klasztorów dominikańskich w Polsce będą wybierać nowych przełożonych, będą też myśleć nad nowymi sposobami głoszenia Ewangelii i zaangażowania dominikanów.

Patronem akcji i orędownikiem w modlitwie jest święty Jacek Odrowąż – pierwszy polski dominikanin, a jednocześnie patron Polskiej Prowincji Zakonu.

Zapraszamy do włączenia się w internetową akcję modlitewną #OgarnijKapitułę – by ten czas był pełen mądrych decyzji.

Wejdź na stronę OgarnijKapitule.pl

wylosuj jednego z uczestników Kapituły – módl się za niego codziennie w łączności z innymi uczestnikami akcji.

Nie wahajcie się – weźcie udział i przekażcie to zaproszenie dalej.

Ogarnij! Ojciec czeka na Ciebie!

Wydarzenie na facebooku

Dla zbawienia dusz

Chociaż w Kapitule uczestniczą jedynie bracia dominikanie, ich decyzje mają wpływ na całość misji, którą podejmują w Polsce. Kapitularze dyskutują o kierunkach duszpasterstwa, o nowych zaangażowaniach i formach obecności w świecie i w Kościele.

Czy i jak skutecznie głosić Ewangelię w internecie? Które przestrzenie współczesnego ubóstwa mają stać się miejscem obecności dominikanów? Jak prowadzić duszpasterstwo w parafiach? Jak mówić do młodzieży i studentów, by przyciągać ich do Chrystusa? Jak współpracować z Rodziną Dominikańską, by Ewangelia mogła docierać na krańce świata? Czy i gdzie otwierać nowe klasztory w Polsce? To tylko niektóre z tematów, które podejmują bracia podczas Kapituły.