Zapraszamy na I rok nauki w Dominikańskim Studium Filozofii i Teologii.

Spotkania odbywają się co trzy-cztery tygodnie w soboty, dla trybu stacjonarnego w salach Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie przy ul. Stolarskiej 12, a dla trybu online jako streaming z możliwością odsłuchania nagrań przez 14 kolejnych dni. Uczestnictwo w wykładach jest odpłatne.

Zajęcia w Studium trwają cztery lata (osiem semestrów), a edukacja kończy się uzyskaniem dyplomu Studium. W tym roku będzie można uczestniczyć w zajęciach w jednym z dwóch trybów (do wyboru podczas wrześniowych zapisów).

Opłaty:

wykłady stacjonarne – dwa semestry po 350 zł każdy lub 650 zł za rok; wykłady online – dwa semestry po 300 zł za każdy semestr lub 550 zł za rok.

Rekrutacja na r. a. 2022/2023 rozpoczyna się 1 września 2020. Zapisy odbywają się poprzez zgłoszenia mailowe na adres: [email protected] Uwaga: w mailu zgłoszeniowym należy podać wybrany tryb zajęć (wykłady stacjonarne lub nauka online).

Potwierdzeniem zapisów jest dokonanie opłaty na podane w mailu zwrotnym konto bankowe. Prosimy pamiętać, że ilość miejsc w trybie stacjonarnym jest ograniczona. Serdecznie zapraszamy!

Wykładowcami Studium są osoby duchowne (wśród nich zwłaszcza bracia dominikanie) oraz świeccy.

prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
dr Janusz Pyda OP
dr Grzegorz Chrzanowski OP
prof. dr hab. Jan Andrzej Kłoczowski OP
dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
dr hab. Mateusz Przanowski OP
dr Damian Mrugalski OP
dr Maciej Roszkowski OP
dr Robert Plich OP
s. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz SSpS
dr hab. Tomasz Gałuszka OP, prof. UPJP2
dr Michał Mrozek OP
mgr lic. Wojciech Gołaski OP
dr Jakub Bluj OP
mgr lic. Michał Wilk
dr Danuta Piekarz
ks. dr Wojciech Węgrzyniak
ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS
ks. dr Roman Mazur SDB
mgr Piotr Oleś OP
mgr lic. Tomasz Gaj OP
dr Łukasz Wiśniewski OP
ks. dr Krzysztof Porosło
dr Łukasz Popko OP
dr Mariusz Tabaczek OP
dr Dominik Jurczak OP
dr Paweł Rojek
dr hab. Marcin Majewski
dr hab. Józef Kałużny

Zapisy i więcej informacji tutaj.
Terminy zjazdów Studium tutaj.