Działający przy naszym klasztorze Ruch Spotkań Małżeńskich organizuje w dniach 23-25 września w Domu Rekolekcyjnym w Hebdowie Weekend dla małżeństw, mający na celu pogłębienie relacji małżeńskiej i pomoc we wzajemnym zrozumieniu.

Zapisy i wszelkie informacje dotyczące rekolekcji można uzyskać: tel. 731 765 410
lub [email protected]