1. Osoby dorosłe pragnące przyjąć sakramenty wtajemniczenia, tj. chrzest, bierzmowanie i eucharystię, zapraszamy do tegorocznego katechumenatu prowadzonego przy naszym klasztorze przez Fundację Dominikański Ośrodek Liturgiczny. Zapraszamy także dorosłych ochrzczonych, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania. Zapisy są dostępne od dzisiaj na stronie internetowej www.liturgia.dominikanie.pl/sakramety, zaś spotkanie organizacyjne odbędzie się we wtorek, 27 września, o godz. 19.00, w sali św. Dominika w klasztorze.

2. Działające przy naszym klasztorze, Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii prowadzi zapisy na nowy rok akademicki. Studium daje możliwość poszerzenia swojej wiedzy dotyczącej filozofii i teologii, a tym samym systematycznego i głębszego poznania chrześcijańskiej wiary. Wykłady są skierowane do wszystkich chętnych, bez ograniczeń dotyczących wykształcenia czy wieku. Zajęcia odbywają się w dziesięć sobót w ciągu roku akademickiego. Więcej szczegółów pod adresem www.dsft.dominikanie.pl.

3. Działający przy naszym klasztorze Ruch Spotkań Małżeńskich organizuje w dniach 23-25 września w Domu Rekolekcyjnym w Hebdowie Weekend dla małżeństw, mający na celu pogłębienie relacji małżeńskiej i pomoc we wzajemnym zrozumieniu. Sposób w jaki można się zapisać i wszelkie informacje dotyczące rekolekcji znajdują się w Aktualnościach na stronie klasztoru.

4. Nasza wspólnota klasztorna zaczyna doroczne rekolekcje, które potrwają od poniedziałku do soboty. Wygłosi je Chrsitopher Fadok OP, prowincjał zachodniej prowincji w USA. Zapraszamy na msze konwentualne (12:00) w tym tygodniu, podczas których będzie głosić homilie. Jednocześnie prosimy o odłożenie na kolejny tydzień spraw, które chcielibyście załatwiać z braćmi, a które nie wymagają pośpiechu. Ułatwi to nam skupienie, a co za tym idzie lepszą odpowiedź na Wasze potrzeby w późniejszym terminie.

[2 minuty – kwesta Fundacji Mleko i Miód]