Osoby dorosłe pragnące przyjąć sakramenty wtajemniczenia, tj. chrzest, bierzmowanie i eucharystię, zapraszamy do tegorocznego katechumenatu prowadzonego przy naszym klasztorze przez Fundację Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zapraszamy także dorosłych ochrzczonych, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania. Zapisy są dostępne od dzisiaj na stronie internetowej www.liturgia.dominikanie.pl/sakramenty, zaś spotkanie organizacyjne odbędzie się we wtorek, 27 września, o godz. 19.00, w sali św. Dominika w klasztorze.