W dniach 3-5 kwietnia. Wygłosi je o. Roman Bielecki OP z Poznania, Redaktor naczelny Miesięcznika „W drodze”.

Każdego dnia Msza Święta o godz. 19:30, po niej konferencja.