1. Duszpasterstwo Akademickie zaprasza wszystkich absolwentów i studentów „Beczki”, a szczególnie wychowanków o. Tomasza Pawłowskiego na mszę św. sprawowaną w rocznicę śmierci założyciela „Beczki”- we wtorek 23 maja o 19.30. Po mszy zapraszamy na wspólne spotkanie do pomieszczeń duszpasterstwa.

2. Zapraszamy na trzydniowe rekolekcje przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego pod hasłem „Przyjmijcie Ducha Świętego”. W czwartek i piątek rekolekcje rozpoczną się w bazylice mszą św. o 19.30, po niej odbędzie się konferencja i wielbienie. W sobotę nocne czuwanie rozpocznie się o 21.00 akatystem do Ducha Świętego, po nim konferencja, ok. godz. 23.00 uroczysta Msza Wigilii Zesłania, a po niej wielbienie. Konferencje będzie głosił o. Tomasz Grabowski.

3. W przyszłą sobotę 27 maja, podczas mszy św. o godzinie 10.00, biskup Michał Janocha udzieli święceń prezbiteratu pięciu naszym braciom. Polecamy ich Waszej modlitwie.

4. Podczas ubiegłotygodniowej kwesty na rzecz Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół Klika jego wolontariusz zebrali 29 500zł i 46 euro. Dziękujemy za złożone ofiary.