Od 1 sierpnia Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii otwiera zapisy na nowy rok akademicki.

Studium daje możliwość rozszerzenia swojej wiedzy dotyczącej filozofii i teologii, a tym samym systematycznego poznania i zrozumienia naszej wiary. Wykłady są skierowane dla wszystkich chętnych, nie ma wymagań dotyczących wykształcenia czy wieku. Zajęcia odbywają się w dziesięć sobót w ciągu całego roku akademickiego.

Więcej szczegółów pod adresem www.dsft.dominikanie.pl