W czwartek, 7 września, zapraszamy do naszej bazyliki na koncert śpiewu gregoriańskiego w wykonaniu żeńskiego zespołu wokalnego Flores Rosarum. Śpiewom towarzyszyć będzie akompaniament psalterium i pozytywu. Koncert rozpocznie się o godz. 20.15.

Czwartkowy koncert odbywa się w ramach XII Międzynarodowego Kongresu Śpiewu Gregoriańskiego AISCGre, mającego miejsce w Tyńcu w dniach 4-9.09. Jest to największe i najważniejsze na świecie spotkanie znawców i miłośników śpiewu gregoriańskiego, odbywające się co 4 lata w różnych miastach Europy. Kongresy te mają na celu zacieśnianie współpracy międzynarodowej badaczy i muzyków praktyków śpiewu gregoriańskiego, wspólną praktykę tego śpiewu i dzielenie się wynikami badań, a także są okazją dla wspólnej modlitwy.

Chorał gregoriański to nie tylko tradycja śpiewu liturgicznego kościoła rzymskokatolickiego wywodząca się ze średniowiecza. Chorał gregoriański – obok walorów duchowych – stanowi fundament klasycznej muzyki europejskiej. Współczesna melodyka, rytmika, a nawet tonalność wyewoluowały pośrednio z repertuaru gregoriańskiego. Na przestrzeni historii zatracono nierozerwalny związek słowa i muzyki chorału. Jednak w XX wieku, dzięki wytężonej pracy gregorianistów, semiologów, muzykologów oraz teologów, chorał gregoriański powrócił do świetności zarówno w środowisku liturgicznym, jak i w ogóle w ramach kultury współczesnej. W „Konstytucji o liturgii” (Sacrosanctum concilium) uchwalonej przez Sobór Watykański II, a ogłoszonej przez papieża Pawła VI w 1963 r., w rozdziale poświęconym muzyce zostało zapisane, że: „chorał gregoriański jest śpiewem własnym liturgii rzymskiej i w liturgii powinien on zajmować pierwsze miejsce” (źródło: SC 116). Nowe odkrycia muzykologiczne w dziedzinie rekonstrukcji śpiewu gregoriańskiego oraz interpretacji jego zapisu przyniósł o. Eugène Cardine OSB oraz jego uczniowie. W 1975 r. założyli oni Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Śpiewu Gregoriańskiego – AISCGre. Stowarzyszenie zrzesza obecnie około 500 członków (osób i instytucji) w 26 krajach, nie tylko europejskich, lecz także z Izraela, USA, Ameryki Centralnej i Południowej, z Japonii oraz Korei Południowej.