1. Od jutra rozpoczyna się zbiórka książek na akcję charytatywną „Ciacho za ciacho”organizowaną przez Duszpasterstwo Akademickie „Beczka”. Książki można przynosić na furtę klasztorną od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do 15.30. W akcję można się włączyć także poprzez zbiórkę internetową, do której link można znaleźć w mediach społecznościowych klasztoru i DA Beczka. Zebrane środki przeznaczone zostaną na wsparcie dwóch ośrodków edukacyjnych w Syrii, szkoły Al Farah i centrum edukacyjnego ZAVARIAN w Aleppo.

2. Wspólnie z dominikańskim Wydawnictwem W drodze zapraszamy na spotkanie zpanią Elżbietą Wiater – autorką książki „Milczący kaznodzieja. Brat GwalaTorbiński”. Brat Gwala znaczą cześć swego dominikańskiego życia przeżył w klasztorze krakowskim, w którym zmarł w opinii świętości w 1999 roku. Wydarzenie odbędzie się we wtorek, 28 listopada, o godz. 18.00 w kapitularzu. Rozmowę poprowadzi o. Tomasz Grabowski, prezes Wydawnictwa W drodze. Po spotkaniu będzie można nabyć książkę i uzyskać autograf autorki.

3. Bractwo San Clemente i grupa chorałowa Vigilantes zapraszają na „Zaduszne śpiewanie pieśni nabożnych”. Odbędzie się ono w kapitularzu wnajbliższy czwartek, 30 listopada, o godz. 19.30.

4. Zapraszamy na koncert prawosławnej muzyki liturgicznej z ziem dawnej Rzeczypospolitej w wykonaniu męskiego zespołu muzyki cerkiewnej „Katapetasma” oraz pedagogów i studentów krakowskiej Akademii Muzycznej.Usłyszymy rzadki przykład powstałej w Wilnie XVII-wiecznej wschodniej liturgii z towarzyszeniem organóworaz śpiewy z irmołogionów przemyskiego, jabłeczyńskiego i supraskiego. Koncert odbędzie się w naszej bazylice w piątek, 1 grudnia, o godz. 20.15. Wstęp wolny.

5. Kwesta Wspólnoty Chleb Życia.