Kompleksowa renowacja krużganków Klasztoru Ojców Dominikanów w Krakowie

wraz z przystosowaniem ich do roli wszechstronnej przestrzeni kulturalnej była współfinansowana przez Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.