Kompleksowa renowacja krużganków Klasztoru Ojców Dominikanów w Krakowie wraz z przystosowaniem ich do roli wszechstronnej przestrzeni kulturalnej.

Kompleksowa renowacja krużganków Klasztoru Ojców Dominikanów w Krakowie wraz z przystosowaniem ich do roli wszechstronnej przestrzeni kulturalnej. Wartość całkowita projektu 6 706 695,44 PLN. Wartość dofinansowania 3 681 254,98 PLN. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.