Dwanaście dialogów wokół dwunastu dramatów Samuela Becketta powstało w następstwie seminarium poświęconego twórczości irlandzkiego noblisty.