Słuchaczom I roku Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii proponuje zajęcia ze wstępu do filozofii, wprowadzenia do teologii, wstępu do metafizyki, do Pisma Świętego, teologię sakramentów i liturgii, teologię fundamentalną oraz teologię moralną. Kolejne lata nauki to także wykłady monograficzne na różnorodne tematy, lektura pism św. Tomasza, a także szereg zajęć dot. poszczególnych ksiąg Pisma Świętego.

Wykładowcami Studium są zarówno osoby duchowne, wśród nich zwłaszcza bracia dominikanie, a także świeccy profesorowie, m. in. o. prof. Jan Andrzej Kłoczowski OP, prof. Jacek Wojtysiak, s. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz SSpS, o. prof. Jacek Salij OP, prof. Krzysztof Ożóg, dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL, dr Danuta Piekarz, o. dr Maciej Roszkowski OP, o. dr Michał Mrozek, Michał Wilk, ks. dr hab. Stanisław Witkowski.

Zajęcia w Studium trwają od października do czerwca i odbywają się w soboty – 14 razy w roku akademickim – przy ul. Stolarskiej 12 w Krakowie, w godz. 9:00 – 18:45.

Zapisy trwają do 20 września i przyjmowane są drogą mailową, pod adresem: dsft@dominikanie.pl. Ilość miejsc w Studium jest ograniczona.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej www.dsft.dominikanie.pl