Ogłoszenie nr 6

20.08.2021 r.

Klasztor Ojców Dominikanów z siedzibą w Krakowie, ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków, informuje iż  najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usług wynikających z wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, niezbędnych do zarządzania i nadzorowania realizacji projektu pt. „Termomodernizacja budynków klasztornych OO. Dominikanów w Krakowie”, planowanego do realizacji przy wsparciu NFOŚIGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” złożył następujący wykonawca: Biuro Konsultingowe OPOKA Andrzej Grzeszuk, ul. Głuska 14, 20-439 Lublin