Ogłoszenie nr 7

20.08.2021 r.

Klasztor Ojców Dominikanów z siedzibą w Krakowie, ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków, informuje iż  najkorzystniejszą ofertę na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” robót budowlanych polegających na wymianie układów pompowych, armatury kotłowej i instalacyjnej oraz dostosowaniu (rozbudowie) obecnej automatyki do nowego układu regulacji, w kotłowni przy Furcie zlokalizowanej w Klasztorze Ojców Dominikanów z siedzibą w Krakowie przy ul. Stolarskiej 12 oraz zmianie układu zasilania w czynnik grzewczy poszczególnych obiegów grzewczych, w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków klasztornych OO. Dominikanów w Krakowie”, planowanego do realizacji przy wsparciu NFOŚIGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” złożył następujący wykonawca: 

Konsorcjum firm:

Firma Handlowo Usługowa DORTOM Tomasz Dorociak

ul. Spiska 13, 30-502 Kraków 

oraz firma:

AKOTERM Firma Usługowa-Handlowo Andrzej Piechnik

ul. Bellerta 11a, 30-437 Kraków