Caritas Christi (CC) jest Instytutem Świeckim zatwierdzonym przez Kościół. Przyjmuje on kobiety w wieku od 20 do 50 lat (panny lub wdowy), które chcą całkowicie poświęcić swoje życie Bogu w świecie. Kobiety świeckie różnych narodowości otrzymały wezwanie, by żyć tym powołaniem. Pomiędzy nami istnieją różnice kultury, mentalności, sposobu myślenia. Tym, co nas łączy, jest miłość Boga. Ta miłość kieruje się do każdej z nas osobiście. Bóg wzywa nas do życia z Nim i dla Niego, w świecie. Odpowiedziałyśmy na tę miłość, decydując się dobrowolnie, że będziemy żyć w pełni naszym chrztem, dla Kościoła, w świecie. Bóg bardzo nas kocha takie, jakie jesteśmy. Misją CC jest zapalanie płomienia miłości w świecie, miłowanie innych tak jak Bóg ich kocha, aby przez to i oni Go ukochali.