Swoją działalność rozpoczęła w sierpniu 1971 roku. W grudniu 2005 roku otrzymaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Powstała przy Duszpasterstwie OO. Dominikanów w Krakowie u.l Stolarska 12. Tu właśnie zrodziła się myśl, której głównym celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym w pracach domowych, dojeździe do szkoły, na uczelnie, do kościoła, na imprezy kulturalne. Organizujemy turnusy rehabilitacyjne i integracyjne oraz zajęcia na basenie.

W ciągu roku akademickiego organizujemy wycieczki, rekolekcje,wigilię, imprezy okolicznościowe, wyjścia do kina, teatru, na koncerty. W trzecią sobotę miesiąca o godzinie 17 odbywa się w kościele OO. Dominikanów Msza Święta dla chorych oraz ich opiekunów. Po nabożeństwie w kapitularzu klasztoru, gdzie wspólnie spędzamy czas, dzielimy się radościami i sukcesami.

Prowadzimy również Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej „Klika” oraz Warsztat Terapii Zajęciowej. Zasadniczą ideą tych przedsięwzięć jest pomoc osobom niepełnosprawnym w odnalezieniu się na rynku pracy poprzez dokształcanie i doskonalenie zawodowe. Wszystko po to, aby dać osobom niepełnosprawnym poczucie akceptacji, pomóc w nawiązywaniu przyjaźni oraz w pełniejszym uczestnictwie w życiu społecznym.

 

  • Organizujemy spotkania modlitewne, rekolekcje, spotkania towarzyskie, pomoc w domu, na uczelni, w dojazdach do kościoła i szkoły. Dzięki pomocy Stowarzyszenia wiele osób niepełnosprawnych ukończyło szkołę średnią, z których kilka podjęło dalszą naukę na studiach wyższych. Niektórym osobom udało się całkowicie usamodzielnić.
  • Kilka razy w roku odbywają się wyjazdy integracyjne. Panują na nich prawdziwie partnerskie relacje. Najważniejszym z nich jest obóz letni.
  • Wakacyjne obozy są czasem wyrwanym z codzienności naznaczonej różnymi problemami, barierami, często samotnością. Wspólne przebywanie przez dwa tygodnie to intensywny wypoczynek, rehabilitacja, zwiedzanie okolicznych miejsc kultury narodowej, podziwianie (oglądanie) piękna krajobrazów, zapoznawanie się z tradycjami regionu.
  • Dwa razy w roku – wiosną i jesienią – organizujemy trzydniowy wyjazd weekendowy, głównie do miejscowości górskich. Podczas tych spotkań odbywają się spotkania modlitewne, spacery połączone ze zwiedzaniem okolicy, wypoczynek i rozrywka.
  • Co roku spotykamy się na kolacji Wigilijnej w możliwie najliczniejszym gronie. Na Sylwestra wyjeżdżamy poza Kraków na kilka dni, aby wypocząć i zorganizować zabawę sylwestrową.

ul. Stolarska 12
31-043 Kraków,

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS-0000236096
BANK PEKAO S.A.
Ul. Rynek Główny 47
30-960 Kraków

nr konta 07 1240 2294 1111 0000 3708 7979