Ogłoszenie nr 3

06.08.2020r.

Klasztor Ojców Dominikanów z siedzibą w Krakowie, ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków, informuje iż  najkorzystniejszą ofertę na opracowanie jednej opinii ornitologicznej i chiropterologicznej dla zespołu kościoła pw. św. Trójcy oraz klasztoru Ojców Dominikanów w Krakowie dotyczącej projektu: „Termomodernizacja budynków klasztornych OO. Dominikanów w Krakowie” planowanego do realizacji przy wsparciu NFOŚIGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” złożył następujący wykonawca:  EKO-WASZKA MACIEJ WACHECKI, ul. Wojska Polskiego 257a/18, 25-205 Kielce.


Klasztor Ojców Dominikanów z siedzibą w Krakowie, ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków, ogłasza konkurs na opracowanie jednej opinii ornitologicznej i chiropterologicznej dla zespołu kościoła pw. św. Trójcy oraz klasztoru Ojców Dominikanów w Krakowie dotyczących projektu: „Termomodernizacja budynków klasztornych OO. Dominikanów w Krakowie” planowanego do realizacji przy wsparciu NFOŚIGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.