Ogłoszenie nr 4

04.08.2021r.

Klasztor Ojców Dominikanów z siedzibą w Krakowie, ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków, ogłasza konkurs na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” robót polegających na wymianie układów pompowych, armatury kotłowej i instalacyjnej oraz dostosowaniu (rozbudowie) obecnej automatyki do nowego układu regulacji, w kotłowni przy Furcie zlokalizowanej w Klasztorze Ojców Dominikanów z siedzibą w Krakowie przy ul. Stolarskiej 12 oraz zmianie układu zasilania w czynnik grzewczy poszczególnych obiegów grzewczych, w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków klasztornych OO. Dominikanów w Krakowie”. Zamówienie planowane jest do realizacji w ramach wniosku o dofinansowanie (WoD), przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, program priorytetowy nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”

Do pobrania