Ogłoszenie nr 5

Klasztor Ojców Dominikanów z siedzibą w Krakowie, ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków ogłasza konkurs na świadczenie usług wynikających z wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, niezbędnych do zarządzania i nadzorowania realizacji projektu pt. „Termomodernizacja budynków klasztornych OO. Dominikanów w Krakowie”

Przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynków klasztornych OO. Dominikanów w Krakowie”, planowane jest do realizacji przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

Do pobrania